Praktyki inwestowania

Rynek Forex, podobnie jak giełda papierów wartościowych, umożliwia inwestorom wypracowanie sporych zysków. Oczywiście zysków tych nikt nie jest w stanie zagwarantować. Bardzo wiele zależy tutaj bowiem od indywidualnych cech inwestora, od jego wiedzy, doświadczenia, a nawet umiejętności opanowania emocji.Biznes i jego ludzie Wpływ maja tutaj także czynniki niezależne od inwestora, takie jak chociażby łut szczęścia. Mówi się jednak, iż szczęściu trzeba pomagać, dlatego też niezwykle ważny wydaje się dobór odpowiedniej strategii. Chaotyczne działania, podejmowane często pod wpływem impulsu z pewnością nie są odpowiednim rozwiązaniem. (więcej…)

Poszukujemy trendów

Wykresy cenowe wydają się być jednym z głównych narzędzi stosowanych przez inwestorów na rynku Forex. Pod względem możliwości analizy mają one niewątpliwie wiele zalet. Niezależnie od rodzaju wykresu, przedstawiają one bardzo ważne z punktu widzenia inwestorów wartości. Można tutaj wymienić wielkości takie jak kurs otwarcia, kurs zamknięcia, a także wartości ekstremalne, czyli najwyższy oraz najniższy osiągnięty poziom kursu. Niezwykle ważny wydaje się być fakt, iż wartości te odniesione są do pewnego, interesującego danego inwestora przedziału czasu. (więcej…)

Istotne elementy wykresów

Wykresy cenowe wydają się stanowić niezwykle pomocne narzędzie zarówno z punktu widzenia analityków, jak i inwestorów dokonujących operacji na giełdzie Forex, czy też giełdzie papierów wartościowych. Odpowiednia ich analiza, połączona z dodatkową próbę wyciągnięcia na ich podstawie wniosków na przyszłość, może okazać się kluczem do sukcesu. Warto więc przyjrzeć się bliżej temu narzędziu. Procenty, wzrosty i upadkiNa początku należy zaznaczyć, iż inwestorzy oraz analitycy nie są zmuszeni do ręcznego wykonywania wykresów. Narzędzie, jakim są platformy brokerskie, z których korzysta się obecnie, wykonuje bowiem całą pracę za nich. (więcej…)

Next Entries »